Oferta

"Prawo nie musi korzystać z usług kłamstwa,

mądrość z ust wiarygodnych jest niezawodna"

Mądrość Syracydesa, 34,8.

 

Proponujemy obsługę prawną w zakresie:

 • udzielanie porad prawnych ustnych lub na piśmie, według potrzeb, w bieżących sprawach przedsiębiorstwa, sporządzanie opinii oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
 • opracowywanie pism przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej, występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym oraz przed organami orzekającymi i urzędami oraz w stosunku do osób trzecich w sprawach cywilnych;
 • przygotowanie i opiniowanie projektów profesjonalnych umów niezbędnych w prowadzeniu biznesu, tj.: umowa najmu, darowizny, dzierżawy, komisu, leasingu, o dzieło, o pracę, o roboty budowlane, z podwykonawcą, o współpracy, o świadczenie usług, poręczenia, pożyczki, przechowania, spółki, sprzedaży, użyczenia, zastawu, zlecenia;
 • prowadzenie skutecznych postępowań windykacyjnych, reprezentowanie interesów Wierzyciela w egzekwowaniu przysługujących mu wierzytelności, w szczególności w toczących się postępowaniach upadłościowych i układowych jego dłużników;
 • prowadzenie czynnych i biernych procesów sądowych (zastępstwo procesowe) we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych przed organami administracji oraz sądami administracyjnymi;
 • prowadzenie spraw pracowniczych;
 • udział w negocjacjach z partnerami handlowymi, uczestniczenie w prowadzonych przez Państwa rokowaniach, mediacjach, których celem jest nawiązanie lub rozwiązanie stosunku prawnego;
 • doradztwo podatkowe dla osób fizycznych i prawnych;
 • przeprowadzenie zastrzeżeń i procesów patentowych;
 • dostarczanie bieżących informacji o zmianach w obowiązujących przepisach prawa.

Praktyka Kancelarii obejmuje wszystkie obszary prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek i prawa handlowego, prawa własności intelektualnej, prawa papierów wartościowych i rynków kapitałowych, prawa bankowego i finansowego, prawa antymonopolowego, prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawa energetycznego. Kancelaria prowadzi również szeroką praktykę w zakresie prawa podatkowego, prawa pracy oraz rozwiązywania sporów, zarówno przed sądami powszechnymi, jak i przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi.

 

Nasza oferta jest zawsze dostosowywana do indywidualnych potrzeb konkretnej Firmy. Możesz wybrać opcję jednorazowych zleceń lub stałą obsługę prawną.

Skontaktuj się z nami, a zaproponujemy Ci najlepszą opcję.

 

Ceny jednorazowych zleceń są zależne od specyficznych okoliczności danej sprawy. Zazwyczaj koszt godziny pracy prawnika wynosi od 500 zł netto, przy czym doświadczenie i wiedza naszych specjalistów sprawia, że w większości przypadków porada prawna zajmuje mniej czasu.

 

W przypadku pakietów abonamentowych cena ustalana jest według indywidualnych potrzeb.

 

 

"Postawił przed Tobą ogień i wodę,

 tam, gdzie zechcesz, wyciągniesz swą rękę"

Mądrość Syracydesa 15, 16.