Obronność, przemysł kosmiczny i bezpieczeństwa

 

Nasi prawnicy i eksperci wspierają i doradzają polskim i międzynarodowym podmiotom sektorów: obronnego, kosmicznego i bezpieczeństwa.

 

Nasz Zespół prawników i ekspertów zapewnia Klientom kompleksowe doradztwo i wsparcie w poniższych kwestiach:

  • wspieramy zagranicznych dostawców, którzy są zainteresowani rozpoczęciem działalności w Polsce;
  • kojarzymy podmioty zagraniczne z odpowiednimi polskimi spółkami sektora obronnego;
  • doradzamy przy projektach badawczo-rozwojowych (w tym poszukiwanie dla nich finansowania), tworzymy umowy współpracy przemysłowej, umowy konsorcjalne, podwykonawstwa, transferu know-how oraz licencyjne;
  • doradzamy w zakresie kontroli eksportu oraz budowy i funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK);
  • doradzamy i reprezentujemy podmioty gospodarcze w procesie uzyskiwania koncesji na obrót i wytwarzanie materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz technologiami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
  • negocjujemy kontrakty na dostawy i umowy offsetowe;
  • pomagamy na wszystkich etapach w postępowaniach przetargowych (w tym reprezentacja przed organami odwoławczymi), szczególnie w zamówieniach publicznych na dostawę sprzętu i uzbrojenia;
  • zapewniamy szeroko rozumiane bezpieczeństwo transakcyjne;
  • analizujemy potencjalnych partnerów biznesowych z jednoczesną analizą ryzyk i zagrożeń płynących z potencjalnej współpracy;
  • doradzamy przy procesach restrukturyzacji podmiotów sektora zbrojeniowego;

 

Nasi prawnicy to wysokiej klasy specjaliści, znający obowiązujące regulacje prawne, w szczególności związane z dostarczaniem sprzętu i wyposażenia dla Sił Zbrojnych RP oraz innych służb mundurowych.

 

Pracami zespołu kieruje:

 

Radca prawny

Michał D. Kalinowski

(Prawnik Zarządzający Kancelarią)

 

T: 502 989 920

E: michal.kalinowski@hvconsulting.pl